Opleiding

Handvest

Opdat een paramotor school of instructeur wordt erkend door de Belgische Paramotor Federatie (BPMF), moet deze voldoen aan de regels opgelegd door deze laatstgenoemde Federatie:

 • Een school moet beschikken over één of meerdere instructeurs gecertificeerd door de DGLV.
 • Het vliegmateriaal moet van de laatste generatie zijn, in uitstekende staat verkeren en aangepast zijn aan het individu.
 • Al de leerlingen moeten beschikken over een verzekering (Burgerrechtelijke aansprakelijkheid minimum).  Als Federatie bieden wij u de mogelijkheid om via ons een verzekering af te sluiten bij Aviabel
 • Iedere leerling moet beschikken over een progressiekaart die geactualiseerd is.
 • De opleiding zal overeenstemmen met deze progressiekaart.
 • De school zal het K.B. van 10 juni 2014 respecteren.
 • De school zal volgende informatie leveren aan de Federatie: Naam en Voornaam van elke leerling in opleiding of vliegend onder de controle van de instructeur en dit iedere drie maanden.
 • De instructeurs moeten op actieve en dynamische wijze deelnemen aan de BPMF. Voorbeeld: door tegenwoordig te zijn op de verschillende theoretische examens gedurende het jaar.
 • De instructeurs moeten over een brevet of een certificaat van "reanimatie" beschikken; de datum van dit document mag de termijn van 5 jaar niet overschrijden en een kopij hiervan moet naar de BPMF worden doorgestuurd.

 

 • Etische code :
 1. De school/instructeur zal functioneren op basis van respect voor de capaciteiten van ieder individu : fysieke kracht, mentale en psychologische gezondheid, handicap die weerslag kan hebben op de mobiliteit of besluitvorming, …
 2. Iedere school/ instructeur zal zich engageren om de vrije transfert van leerlingen/piloten te respecteren zonder enige sanctie door te voeren (morele, financiële,…) naar de leerlingen/piloten toe.
 3. Iedere school/ instructeur engageert zich om het respect voor het milieu te eerbiedigen, in de breedste zin (natuur, geluid, diverse overlast, …)
 4. Iedere school/instructeur die materiaal verkoopt zal toezien op de kwaliteit en de overeenstemming van het materiaal aan de vraag en de morfologie van de potentiële koper (kracht en gewicht van de machines, grootte/niveau van het scherm,…)
 5. Iedere instructeur zal zich engageren om een leerling/piloot die onder invloed verkeert van middelen die een weerslag kunnen hebben op de fysieke en mentale capaciteiten, te verwijderen uit de opleiding/les. Iedere school/ instructeur zal zich engageren om te streven naar een « clean » sportgebeuren, zonder gebruik van dopingmiddelen, van welke soort dan ook.

 

Als voor eender welke reden de bestuurders van een school/ instructeur bovenvermelde artikels overtreden, kan de BPMF vergunning hun worden onttrokken en dit op basis van de beslissing van de Raad van Bestuur, nadat de betrokkene(n) zich hebben kunnen verdedigen/uitdrukken voor deze RvB.