Over ons

Over ons

Belgische Paramotor Federatie

Kunnen vliegen, is dit niet de droom van elk individu?

Paramotorvliegen is wellicht de meest toegankelijke vorm van gemotoriseerd vliegen.

Sinds 10/06/2014 is paramotorvliegen in België officieel erkend bij koninklijk besluit. Het paramotorvliegen is daarom volkomen legaal geworden.

De BPMF (Belgische Paramotor Federatie) is ontstaan in 1995 en behartigt de belangen van intussen meer dan 400 actieve leden ten opzichte van de diverse overheidsdiensten, lokale besturen en organisaties die aan de luchtsporten zijn verbonden.

De BPMF is ook het aanspreekpunt tussen bestuur der luchtvaart ( DGLV) en huidige actieve en toekomstige piloten.

HOE STARTEN

Hoe leer ik veilig paramotorvliegen?

In het onderstaande overzicht geven wij U het verloop van een erkende opleiding, van start tot het behalen van uw "erkende piloot licentie", om zelfstandig op een veilige en erkende manier te kunnen genieten van deze fantastische vliegsport:

Kies een paramotorschool erkend door de Belgische Paramotor Federatie: (zie lijst op de site)

 • Bekijk de voor- en (soms) nadelen van de verschillende erkende scholen.
 • Zoek een school met een directe aanpak, goed contact en vlotte communicatie.
 • Vergelijk en ga eens op bezoek.
 • Maak een afspraak met de vormende monitor van de school om te zien of het "klikt".
 • Vraag om een duidelijke beschrijving van ALLE elementen van uw opleiding.
 • Neem uw besluit en schrijf u in!
 • Sommige scholen verplichten u om een parapente-opleiding te volgen voordat u met uw paramotoropleiding begint. Dit is NIET wettelijk verplicht!
 • Sommige scholen vereisen dat u vliegmateriaal aanschaft via uw monitor VOORDAT u met uw opleidingsvluchten begint. De serieuze scholen stellenhet vliegmateriaal ter beschikking ofverhuren het materiaal aan hun leerlingen tot ze autonoom zijn en hun licentie hebben behaald.

Volg een paramotoropleiding bij een door de BPMF erkende school:

 • Stel u in orde of laat u in orde stellen met de verzekering.
 • Het medisch attest klasse 4.Het is verboden om te vliegen, zelfs tijdens de opleiding zonder een medisch certificaat "Klasse 4".
 • Neem het lidmaatschap.
 • Krijg alle lesdocumenten of druk deze af van de website.
  • Inschrijvingsdocument.
  • Opleidingsfiche.
  • Vliegboekje.
  • Cursus.
  • Voorwaarden.
 • Zorg voor het regelmatig invullen, bijhouden en ondertekenen van uw lesdocumenten.
 • Noteer uw vluchten. het opledingsscherm MOET eveneens geregistreerd zijn
 • Volg de praktische lessen regelmatig (5 tot 10 of meerdere lessen).
 • Volg de theoretische lessen (1 of meerdere lessen).
 • Leg uw praktisch en theoretisch examen af tijdens of op het einde van de opleiding.Uw instructeur mag een deel van het theoretisch examen afnemen. De regelgevende materie wordt georganiseerd en afgenomen door het DGLV onder toezicht van erkende DGLV-examinatoren en met de logistieke steun van de BPMF.
 • De instructeur neemt het praktische examen af aan het einde van de opleding.
 • Alle documenten correct invullen (of laten invullen) en opsturen naar de federatie.

Opleiding afgewerkt:

 • Alle documenten correct invullen (laten invullen) en opsturen naar de federatie.
 • U bent paramotor piloot van het moment dat u de documenten van het DGLV hebt ontvangen.!

Gefeliciteerd, U bent paramotor piloot! Welkom bij ons en geniet van deze sport door altijd veilig te vliegen en in overeenstemming met de bestaande regelgeving. Respecteer ook “de terreinen” waarop u vliegt" en heb respect voor de omwonerswant het geluid van je machinekan soms irriterent zijn.

De BPMF is ook het aanspreekpunt tussen bestuur der luchtvaart ( DGLV) en huidige actieve en toekomstige piloten.

Indien U nog vragen heeft neem dan gerust contact op met de federatie door het contactformulier in te vullen op de website:

http://www.paramotorfederatie.be/contact-nl

 

 

 

 

nieuws

NEW LOW-AIR KAART 2023

Gelieve hiervoor 16€ over te schrijven op ons rekeningnummer:

 • IBAN :  BE73 7330 6378 0560 (Belgische Paramotor Federatie vzw)  
 • BIC :  KREDBEBB

Mededeling:  uw lidnr + low-air kaart

Mededeling piloot in opleiding

Beste Leden,

We stellen meer en meer vast dat 'leerlingen' niet onder onze verzekering vallen, hoewel ze denken in orde te zijn.

Sinds het Koninklijk besluit van 10 juni 2014, bestaat er geen “leerling in opleiding” meer, zoals voorheen voorzien.

Men moet steeds vliegen als men in opleiding is onder de verantwoordelijkheid van een monitor.

Toch zien we veel gevallen van betrouwbaarheidsverklaring 'leerling in opleiding' door mensen die denken dat ze kunnen vliegen "ad vitam aeternam" onder de status van leerling in opleiding , zonder toezicht van een monitor.

Een leerling moet nog evolueren onder toezicht van een instructeur erkend door het DGLV!

Wij herinneren u eraan dat de scholen gedurende de opleiding van de leerlingen verantwoordelijk zijn voor hun daden.

De Federatie zal nooit de status van “leerling in opleiding” aan een verzekeringsmaatschappij bevestigen als men geen opleiding van een school kan aantonen.

Indien u geen opleiding volgt bij een erkende school bent u niet verzekerd via de federatie als “ in opleiding” u bent dan zelf verantwoordelijk of slachtoffer in geval van een ongeval of mogelijk aansprakelijk voor schade aan een / derde partijen.

Niet-naleving van deze regels kan rampzalige financiële gevolgen hebben, zowel voor de leerling, voor de school of de monitor.

Bedankt voor uw constructieve bijdragen,

Het bestuur,

Aanvraag registratiesticker (ENKEL voor leden)

Gebruik hier het

Online inschrijvingsdocument

Nog geen lid van de Belgische Paramotor Federatie??

Ontdek de voordelen

Foto