KB - DGLV

Voor elke aanvraag voor registratiesticker, dient een afzonderlijk aanvraag formulier ingevuld te worden!

standaard zwart!

OO-
(toegekend door DGLV)(indien gekend)


Gelieve vooraf de betaling van 27.5€ uit te voeren op volgend rekeningnummer :

IBAN: BE76 3101 6230 1395
BIC: BBRUBEBB
Mededeling: Naam + Voornaam + registratienummer (van de aanvrager).

Van zodra wij de betaling voor het maken van de registratiesticker hebben ontvangen, zal uw een mail ontvangen en zal de opdracht geactiveerd worden.