Federatie

De paramotor federatie? Wie - wat!

De paramotor federatie? Wie - wat!

De Belgische Paramotor Federatie vzw is een organisatie die de belangen van haar leden en de sport in het algemeen behartigt tegenover de diverse overheidsdiensten, lokale besturen en organisaties die verbonden zijn met onze sport.

De paramotorsport deed voor het eerst zijn intrede in België in 1985. Edmond Durondeau was de ontwerper van het eerste trike model. Kort nadien deden de Rugdragende toestellen hun intrede.

Al snel werd een klein clubje opgericht onder de leiding van J.Bouillot, P. Barbier, P. Draime. Maar dat clubje groeide snel aan en zo vond in 1993 een eerste piloten vergadering plaats.

Op 20 Oktober 1995 werd de Belgische paramotor Federatie vzw opgericht door:

  • Voorzitter: Pol Barbier;
  • Secretaris: Ghislain Loits;
  • Schatbewaarder: Bernard Lenssens;
  • Bestuursleden: Angela Mezzapesa, Guy Boël en Philippe Buyle.

Al van in het begin van het bestaan van de Federatie werd getracht om met de bevoegde instantie een reglementering voor paramotoren samen te stellen.

Net geen 20 jaar later zijn wij er samen middels intense onderhandelingen en vergaderingen met de bevoegde instanties, in 2014 in geslaagd en hebben wij eindelijk onze reglementering in de vorm van een KB op 10 juni 2014

Wij zijn niet langer meer illegaal !