Federatie

Het intern regelement van de paramotorfederatie.

Artikel 1

De leden die in orde zijn met de bijdrage van hun lidmaatschap, kunnen een paramotor brevet behalen na het met voldoening slagen van een theoretische en praktische proef opgelegd door de BPMF.

Artikel 2

De BPMF zal de mogelijkheid bieden om de best mogelijke verzekeringspolissen voor het beoefenen van de paramotorsport af te sluiten. De federatie laat ook toe aan haar leden om zelf de keuze van makelaar of maatschappij te kiezen. Elk lid moet aan het bestuur een bewijs van een geldige verzekering kunnen voorleggen. Het ontbreken van een verzekering laat het bestuur toe om de persoon in kwestie als lid te schrappen.

Artikel 3

De BPMF draagt geen enkele burgerlijke verantwoordelijkheid te opzichte van haar leden voor de beoefening van een vlucht met een paramotor.

Artikel 4

De wetgeving en reglementering met betrekking tot de luchtvaart, zoals door het Koninklijk besluit van 15-09-1994 is voorgeschreven "luchtvaartregels" alsook door het Koninklijk besluit van 7 Juni 2014 dient nauwgezet gerespecteerd te worden door alle leden. Alle paramotoristen die gebruik maken van een installatie, terrein of een vliegveld (ULM vliegveld of dergelijk) dienen zich voordien aan te bieden bij de terreinverantwoordelijke en er zich van te gewissen dat ze alle voorgeschreven en mondelinge voorschriften van de gekozen vliegplaatsen respecteren (intern reglement, algemene voorwaarden, beslissingen van de terreinverantwoordelijke of zijn vervanger, enz...).

Artikel 5

Veiligheid moet de eerste bekommernis zijn van elke paramotorist . De startplaats is enkel toegangkelijk voor de piloten en eventuele begeleider en dit enkel met de bedoeling om te vliegen. Onmiddellijk na het opstijgen dient de startplaats vrijgemaakt te worden om de aanvlucht en landing van andere piloten niet te hinderen. Kinderen, toeschouwers en honden zijn absoluut verboden op de startplaats.

Artikel 6

Het beoefenen van de paramotorsport onder invloed van alcohol, hallucinerende en verdovende middelen zijn formeel verboden.

Artikel 7

De sancties van de BPMF kunnen gaan van een opmerking tot een tijdelijk of definitief vliegverbod, die zal bevestigd worden door een algemene ledenvergadering conform aan de regels voorgeschreven in de statuten. Het bestuur zal de sanctie mededelen aan de betrokken persoon en laat dit eveneens verschijnen in het nieuwsbulletin.

Artikel 8

Elk lid van het bestuur is bevoegd en heeft het recht om dit binnenhuisreglement te laten naleven. De punten die niet vermeld worden in dit binnenhuisreglement zullen door het bestuur beoordeeld worden.

Artikel 9

Uit respect voor het milieu, is elk lid verplicht om de site onberispelijk achter te laten.

Artikel 10

Dit binnenhuisreglement wordt aan elk lid bij zijn eerste inschrijven overhandigd en is permanent te raadplegen op de site van de Federatie. www.paramotorfederatie.be